Wydawca treści Wydawca treści

Zamówienia publiczne opublikowane do 30.06.2021 r.


Dostawa kruszywa naturalnego i kruszywa drogowego do leśnictw Nadleśnictwa Dojlidy wraz z rozładowaniem, plantowaniem i zagęszczeniem

Podstawowe dane postępowania

Data opublikowania: 2021/07/20

Tryb postępowania: tryb podstawowy

Data składania ofert lub wniosków: 2021/08/04

W dniu 20.07.2021 r. opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie oraz SWZ z załącznikami jest dostępna na portalu platformazakupowa.pl.

Odnośnik do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/485962

Szczegółowe informacje o postępowaniu – pliki


Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Majówka

Podstawowe dane postępowania

Data opublikowania:2021/07/19

Tryb postępowania: tryb podstawowy

Data składania ofert lub wniosków: 2021/08/03

W dniu 19.07.2021 r. opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie oraz SWZ z załącznikami jest dostępna na portalu platformazakupowa.pl.

Odnośnik do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/485232

Szczegółowe informacje o postępowaniu – pliki


Budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków w osadzie 2-rodzinnej leśnictwa Majówka - II postępowanie

Pełna dokumentacja postępowania w linku poniżej

https://platformazakupowa.pl/transakcja/499977


Roboty remontowe budynku gospodarczego w miejscowości Krasny Las gm. Supraśl

Roboty remontowe budynku gospodarczego w miejscowości Krasny Las gm. Supraśl

Podstawowe dane postępowania

Data opublikowania: 2021/08/13

Tryb postępowania: tryb podstawowy

Data składania ofert lub wniosków: 2021/08/27

W dniu 13.08.2021 r. opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie oraz SWZ z załącznikami jest dostępna na portalu platformazakupowa.pl.

Odnośnik do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/495891

Szczegółowe informacje o postępowaniu – pliki


Przebudowa z rozbudową drogi leśnej w leśnictwie Szaciły

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik w materiałach do pobrania)

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania SA.270.81.2021