Wydawca treści Wydawca treści

Dostawa kruszywa naturalnego i kruszywa drogowego do leśnictw Nadleśnictwa Dojlidy wraz z rozładowaniem, plantowaniem i zagęszczeniem

Podstawowe dane postępowania

Data opublikowania: 2021/07/20

Tryb postępowania: tryb podstawowy

Data składania ofert lub wniosków: 2021/08/04

W dniu 20.07.2021 r. opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie oraz SWZ z załącznikami jest dostępna na portalu platformazakupowa.pl.

Odnośnik do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/485962

Szczegółowe informacje o postępowaniu – pliki


Przebudowa z rozbudową drogi leśnej w leśnictwie Szaciły

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik w materiałach do pobrania)

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania SA.270.81.2021

 


Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Majówka

Podstawowe dane postępowania

Data opublikowania:2021/07/19

Tryb postępowania: tryb podstawowy

Data składania ofert lub wniosków: 2021/08/03

W dniu 19.07.2021 r. opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie oraz SWZ z załącznikami jest dostępna na portalu platformazakupowa.pl.

Odnośnik do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/485232

Szczegółowe informacje o postępowaniu – pliki


Zamówienia publiczne opublikowane do 30.06.2021 r.