Aktualności

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wydarzenia

Serdecznie zapraszamy na konferencję Edukacja w lesie Organizatorami konferencji są: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku , Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku oraz Nadleśnictwa: Czarna Białostocka, Dojlidy, Krynki, Knyszyn, Supraśl, Waliły, Żednia.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Podstawą działalności rynkowej Lasów Państwowych jest sprzedaż drewna. Nowoczesna gospodarka leśna, prowadzona przez Lasy Państwowe w naszym kraju, podporządkowuje wielkość pozyskania drewna nadrzędnym względom trwałości lasów i zwiększania ich zasobów.

Zakazy wstępu do lasu

W wyjątkowych przypadkach, nadleśniczy ma prawo wprowadzić zakaz wstępu do lasu. Takie zakazy wiążą się przede wszystkim z zachowaniem bezpieczeństwa odwiedzających las.

Ogłoszenia

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dojlidy w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na dzierżawę gruntów rolnych.

Informacje o pracach leśnych

Harmonogram zaplanowanych prac: