Aktualności

Tuż obok Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej, otwarto ścieżkę przyrodniczą "Skarby Lasu". Ze ścieżki przebiegającej przez fragment lasu, korzystać będzie mogło 270 podopiecznych mieszkających w tej placówce.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Podstawą działalności rynkowej Lasów Państwowych jest sprzedaż drewna. Nowoczesna gospodarka leśna, prowadzona przez Lasy Państwowe w naszym kraju, podporządkowuje wielkość pozyskania drewna nadrzędnym względom trwałości lasów i zwiększania ich zasobów.

Zakazy wstępu do lasu

W wyjątkowych przypadkach, nadleśniczy ma prawo wprowadzić zakaz wstępu do lasu. Takie zakazy wiążą się przede wszystkim z zachowaniem bezpieczeństwa odwiedzających las.

Informacje o pracach leśnych

Harmonogram zaplanowanych prac: