Lokalizacja, szkic odnowieniowy, harmonogram prac

Lokalizacja, szkic odnowieniowy, harmonogram prac

Harmonogram zaplanowanych prac:
Fazy życia lasu

Fazy życia lasu

W miarę upływu lat drzewostany przechodzą przez szereg charakterystycznych etapów nazwanych fazami rozwojowymi. Z punktu widzenia hodowlanego wyróżnia się fazy: