Obiekty edukacyjne

W ramach edukacji przyrodniczo – leśnej na terenie Nadleśnictwa Dojlidy prowadzone są różnego rodzaju akcje, imprezy i spotkania organizowane najczęściej we współpracy ze szkołami i lokalną społecznością.

Oferta edukacyjna

Nadleśnictwo Dojlidy, w oparciu o Zarządzenie nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn. 9 maja 2003r w sprawie wytycznych prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa przedstawia poniżej zasady organizacji spotkań edukacyjnych na terenie nadleśnictwa.

On-line o lesie

Wyprawy do lasu i spotkania z leśnikami to stały element edukacji przyrodniczej. Dopóki jednak trwa reżim sanitarny związany z COVID – 19 zmuszeni jesteśmy do korzystania z „wirtualnych” form współpracy.