Wydawca treści Wydawca treści

obiekty edukacyjne

W ramach edukacji przyrodniczo – leśnej na terenie Nadleśnictwa Dojlidy prowadzone są różnego rodzaju akcje, imprezy i spotkania organizowane najczęściej we współpracy ze szkołami i lokalną społecznością.

Przed siedzibą Nadleśnictwa Dojlidy znajduje się leśna wiata, przy której wyznaczono miejsce na ognisko i wypoczynek. Za wiatą ustawionych zostało kilka tablic edukacyjnych dotyczących rozróżniania gatunków drzew.
Wiata jest również doskonałym punktem wyjścia na ścieżkę edukacyjną "Las Antoniukowski" lub Szlakiem Drzew Leśnych. Po drodze możemy nie tylko zachwycać się pięknem puszczańskiego lasu, ale również dowiedzieć się wielu faktów i ciekawostek z życia lasu.

Ścieżka przyrodniczo - leśna "Las Antoniukowski"

Ścieżka usytuowana jest w Białymstoku, w Lesie Antoniukowskim, a jej część przebiega przez Rezerwat Przyrody Antoniuk. Jej celem jest pokazanie wysokich walorów przyrodniczych tego obiektu, jak również zapoznanie jej uczestników z ważnymi zagadnieniami dotyczącymi gospodarki leśnej i ochrony przyrody.Ścieżka liczy około 3 km. Pokonanie całej trasy i zapoznanie się z poszczególnymi zagadnieniami zajmuje około 2 godzin.
Trasa przebiega szlakiem oznakowanym tablicami o tematyce przyrodniczo-leśnej.

 

Szlakiem Drzew Leśnych w Lesie Antoniukowskim

Trasa w kompleksie Las Antoniukowski, ukazująca gatunki drzew i krzewów oraz ich lecznicze właściwości. Poznajemy tu takie gatunki drzew jak: sosna zwyczajna, świerk pospolity, dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, buk zwyczajny, klon zwyczajny, wiąz szypułkowy, brzoza brodawkowata, leszczyna pospolita, modrzew europejski, grab zwyczajny, robinia akacjowa, wiśnia ptasia, topola osika, grusza dzika. Ścieżka ma długość ok. 1,5 km i biegnie wzdłuż istniejących dróg leśnych i linii oddziałowych. Trasa posiada 16 przystanków oznakowanych barwnymi tablicami. Jej przejście zajmuje około 1 godziny.

Szlakiem Drzew Leśnych w Solnickim Lesie

Ścieżka w kompleksie Solnicki Las, ukazująca gatunki drzew i krzewów oraz ich lecznicze właściwości. Poznajemy tu takie drzewa i krzewy, jak: sosna zwyczajna, świerk pospolity, dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, klon zwyczajny, jesion wyniosły, brzoza brodawkowata, wiąz szypułkowy, modrzew europejski, olsza czarna, grab zwyczajny, topola osika, grusza dzika, jarząb pospolity, głóg jednoszyjkowy, jabłoń dzika. Wędrując ścieżką dowiemy się jak korzystać z energii dębu, kiedy tulić pnie sosen i brzóz oraz przy którym drzewie najlepiej odpoczywać. Spacer ścieżką to prawdziwe zajęcia praktyczne z sylwoterapii.

Ścieżka przyrodniczo - leśna "Przyroda Puszczy Knyszyńskiej"

Ścieżka usytuowana przy Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Świętej Wodzie k. Wasilkowa pozwala zapoznać się z przyrodą Puszczy Knyszyńskiej oraz formami jej ochrony. Na tablicach zostały zamieszczone informacje dotyczące  ekologicznej roli lasu oraz ochrony środowiska. Miejscem szczególnie atrakcyjnym dla najmłodszych odwiedzających ścieżkę jest blisko usytuowany plac zabaw.

Izba edukacji leśnej "Orzechówka"

Izba Edukacji Leśnej znajduje sie przy siedzibie Nadleśnictwa Dojlidy, al.1000-lecia P.P. 75/1, w Białymstoku.
Zapraszamy na zajęcia o tematyce przyrodniczo – leśnej prowadzone przez leśników, z wykorzystaniem licznych pomocy dydaktycznych min. filmów przyrodniczych, pokazów multimedialnych. Po spotkaniu istnieje możliwość zorganizowania ogniska w pobliżu izby.


Ścieżka edukacyjna w Lesie Turczyńskim

W Lesie Turczyńskim, z inicjatywy Stowarzyszenia „Okolica” w Białymstoku, powstała nowa ścieżka edukacyjna.

Las Turczyński znajduje się na terenie gminy Choroszcz, na obrzeżach osiedla Nowe Miasto, Kleosina i Turczyna. Jest jedyną w okolicy przestrzenią zieloną, miejscem wypoczynku mieszkańców pobliskich zurbanizowanych osiedli. Jest obszarem cennym i ciekawym przyrodniczo.

Na trasie ścieżki umiejscowiono: dwa totemy, hotel dla owadów i kosze na śmieci. Pierwszy totem, z elementami ruchomymi, przedstawia najciekawsze gatunki zwierząt i roślin, występujące w Lesie Turczyńskim, wraz z ich wzajemnymi powiązaniami. Tematyką drugiego totemu są mieszkańcy hotelu dla owadów. W tym miejscu można na bieżąco dokonać obserwacji owadów, a informacje o nich i ich zwyczajach znaleźć na usytuowanym w pobliżu totemie.

Ścieżka została zrealizowana w ramach inicjatywy „Edukacja ekologiczna i ochrona zasobów przyrodniczych – aktywizacja mieszkańców okolic Lasu Turczynskiego" stanowiącej część projektu Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego pn. „Eko inicjatywy: działamy i chronimy" finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.