Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna

Nadleśnictwo Dojlidy informuje, że od 05.01.2024 r. obowiązuje nowy cennik na surowiec drzewny.

Sprzedaż detaliczna drewna odbywa się bezpośrednio u leśniczych lub w siedzibie Nadleśnictwa. Gotowy surowiec jest sprzedawany w m³, w wałkach o długości 2,5 m, sporadycznie – 1,2 m (S2A – papierówka i S4 – opał), od 4 m (S3B - żerdzie) lub jako samowyrób (S4 – opał, M2 – drobnica gałęziowa i S3A – trzebionka). Zakup pozostałych sortymentów możliwy jest w biurze nadleśnictwa, po wcześniejszych uzgodnieniach z leśniczym.

Płatność kartą jest możliwa tylko w Nadleśnictwie, w kancelariach - jedynie gotówką. Nadleśnictwo nie prowadzi transportu drewna, ten powinien odbywać się we własnym zakresie.

Przypominamy, że w przypadku chęci wykonania samowyrobu drewna należy uprzednio zgłosić się do miejscowego leśniczego. Ten wyznaczy miejsce wyrobu drewna, zapozna z zasadami BHP, powie jak przygotować drewno i wystawi pisemne zezwolenie na jego wyrób. Zezwolenie te umożliwi także legalny wjazd do lasu w celu dotarcia do miejsca wyrobu drewna. Następnie leśniczy dokona pomiaru i wyceny surowca, po czym sprzeda go nabywcy, wystawiając asygnatę – dowód zakupu.