Wydawca treści Wydawca treści

położenie

Nadleśnictwo Dojlidy położone jest na południowo - zachodnim skraju Puszczy Knyszyńskiej i swym zasięgiem terytorialnym obejmuje obszary wokół miasta Białystok, ograniczone od południa i zachodu szerokim łukiem rzeki Narew.

Nadleśnictwo Dojlidy przepięknie położone wśród lasów, na terenach zaliczanych do obszaru "Zielonych Płuc Polski", obejmuje fragmenty Puszczy Knyszyńskiej. Graniczy z Nadleśnictwem Knyszyn od północnego zachodu i północy, z Nadleśnictwami: Czarna Białostocka i Supraśl od północnego wschodu, z Nadleśnictwem Żednia od wschodu, z Nadleśnictwem Bielsk od południa, z Nadleśnictwem Rudka od południowego zachodu i z Narwiańskim Parkiem Narodowym od zachodu.
Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej, opracowanej przez Mroczkiewicza i Tramplera tereny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku lokują się w: II Krainie Mazursko – Podlaskiej oraz IV Krainie Mazowiecko – Podlaskiej. Są to tereny położone w zasięgu zlodowacenia bałtyckiego, z krajobrazami o charakterze pagórkowatym, sandrowym lub równinno – morenowym.
Tereny Nadleśnictwa Dojlidy natomiast, w całości mieszczą się w II Krainie Mazursko – Podlaskiej, w Dzielnicy Wysoczyzny Białostockiej.
Powierzchnia gruntów pozostających w zarządzie Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Dojlidy wynosi 16 134,16 ha w tym powierzchnia leśna  15 592,37 ha.
Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Dojlidy obejmuje gminy: Miasto-Białystok, Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów, Dobrzyniewo Duże.
Nadleśnictwo obecnie składa się z dwóch obrębów leśnych: Dojlidy i Katrynka, w tym 12 leśnictw.