Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 63 lata, a przeciętna zasobność przekracza 308 m3/ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 64% – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
 • 35% – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 1 %. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych

 • 85% – sosna, modrzew
 • 6% –  świerk
 • 4% – olsza
 • 3% – brzoza
 • 2% – dąb i pozostałe

Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 7%  – I klasa
 • 10%  – II klasa
 • 23%  – III klasa
 • 27%  – IV klasa
 • 19%  – V klasa
 • 14%  – VI klasa i starsze

Przeciętna zasobność drzewostanów

 • Sosna – 320 m3/ha
 • Świerk – 322 m3/ha
 • Dąb – 212 m3/ha
 • Brzoza – 204 m3/ha
 • Olsza - 273 m3/ha