Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Na terenie Nadleśnictwa Dojlidy znajduje się jeden użytek ekologiczny o powierzchni 19,53 ha. Jest to ekosystem bagienny "Żurawka" w zabagnionym obniżeniu terenu, pozbawiony roślinności drzewiastej z postępującą sukcesją zarośli wierzbowo - olszowych. Użytek chroni zespoły dobrze wykształconych zbiorowisk roślinnych - turzowisk, młak i zarośli sukcesyjnych wraz z charakterystyczną roślinnością bagienną, obfitującą w gatunki charakterystyczne dla naturalnych obszarów bagiennych np. storczyki.