Wydawca treści Wydawca treści

Zanocuj w lesie

Program „Zanocuj w lesie” w Nadleśnictwie Dojlidy

Nadleśnictwo Dojlidy należy do jednego z 46 nadleśnictw, które w 2019 przystąpiły do pilotażu obszarów przeznaczonych do uprawiania bushcraftu i surwiwalu. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”. Wyznaczona przez Nadleśnictwo Dojlidy strefa, to obszar ponad 1500 ha przeznaczony nie tylko dla miłośników bushcraftu i surwiwalu, ale także tych osób, które chcą przeżyć przygodę i zanocować w lesie "na dziko" bez specjalnej infrastruktury i bez obaw o naruszenie Ustawy o lasach.

Lokalizacja widoczna jest również na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy  oraz z poziomu aplikacji Mbdl https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US (android) lub https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663 iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. Regulaminem korzystania z obszaru https://dojlidy.bialystok.lasy.gov.pl/documents/62737/0/regu/cab85006-01cf-0817-e3e7-dbc6a04cf82c (dostępny również w plikach do pobrania),
  2. Regulaminem korzystania z miejsca do rozpalania ogniska https://dojlidy.bialystok.lasy.gov.pl/documents/62737/0/Regulaminu+korzystania+z+miejsca+palenia+ogniska/1d493c2f-a024-69aa-aa7a-31b34dd4875e  (dostępny również w plikach do pobrania). Miejsce do rozpalania ogniska w postaci okręgu zabezpieczonego kamieniami, wyznaczono w oddziale 9d (współrzędne geograficzne: 53o16’29,9’’N; 23o06’25,5’’E). Drewno na ognisko należy przynieść ze sobą.
  3. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.
  4. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu https://dojlidy.bialystok.lasy.gov.pl/lesny-savoir-vivre lub https://czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-lesie-i-porady-3
  5. Z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze https://dojlidy.bialystok.lasy.gov.pl/zakazy-wstepu-do-lasu#.YIfV6qEwhPY . Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu. Zakaz wstępu oznaczają żółte tablice ostrzegawcze ustawione w terenie, na drogach i szlakach w rejonie prac.
  6. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!  Na wyznaczonym obszarze dzierżawcą obwodu łowieckiego jest KŁ „Słonka” Katrynka,  slonkakatrynka@vp.pl.
  7. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów https://dojlidy.bialystok.lasy.gov.pl/documents/62737/0/Formularz/39515fd5-d276-f996-e4ac-f3084a50d9ae (dostępny również w plikach do pobrania) i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie i wysłanie formularza na adres dojlidy@bialystok.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi
  8. Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: 570 948 199

 

Serdecznie zapraszamy.

Okresowy zakaz wstępu do lasu można znaleźć na https://dojlidy.bialystok.lasy.gov.pl/zakazy-wstepu-do-lasu