Wydawca treści Wydawca treści

Dla mediów

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami jest:

p.o. Nadleśniczego Kamil Gurowski
tel.: 85 743 68 75
e-mail: kamil.gurowski@bialystok.lasy.gov.pl