Lista aktualności Lista aktualności

Ścieżka edukacyjna w Lesie Turczyńskim

W Lesie Turczyńskim, z inicjatywy Stowarzyszenia „Okolica” w Białymstoku, powstała nowa ścieżka edukacyjna.

Las Turczyński znajduje się na terenie gminy Choroszcz, na obrzeżach osiedla Nowe Miasto, Kleosina i Turczyna. Jest jedyną w okolicy przestrzenią zieloną, miejscem wypoczynku mieszkańców pobliskich zurbanizowanych osiedli. Jest obszarem cennym i ciekawym przyrodniczo.

Na trasie ścieżki umiejscowiono: dwa totemy, hotel dla owadów i kosze na śmieci. Pierwszy totem, z elementami ruchomymi, przedstawia najciekawsze gatunki zwierząt i roślin, występujące w Lesie Turczyńskim, wraz z ich wzajemnymi powiązaniami. Tematyką drugiego totemu są mieszkańcy hotelu dla owadów. W tym miejscu można na bieżąco dokonać obserwacji owadów, a informacje o nich i ich zwyczajach znaleźć na usytuowanym w pobliżu totemie.

Ścieżka została zrealizowana w ramach inicjatywy „Edukacja ekologiczna i ochrona zasobów przyrodniczych – aktywizacja mieszkańców okolic Lasu Turczynskiego" stanowiącej część projektu Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego pn. „Eko inicjatywy: działamy i chronimy" finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.