Lista aktualności Lista aktualności

Konkurs "Wszystko o lesie"

Szanowni Uczniowie, Nauczyciele oraz Rodzice!


Nadleśnictwo Dojlidy w Białymstoku ma zaszczyt zaprosić uczniów szkół podstawowych
z klas IV-VIII z województwa podlaskiego do udziału w I Wojewódzkim konkursie plastyczno-fotograficznym pn.: „Wszystko o lesie”.
Czas trwania konkursu przewidziano w terminie od 6 listopada 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r.
Główną ideą konkursu jest upowszechnianie wiedzy o środowisku przyrodniczo-leśnym, w tym o zależnościach ekosystemów przyrodniczych, podnoszenie świadomości społeczeństwa o odpowiedzialnym korzystaniu z lasu, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności, a przede wszystkim zainteresowanie uczniów wiedzą przyrodniczo-leśną oraz zainspirowanie do działań artystycznych na rzecz promocji ochrony środowiska naturalnego.
Inicjatywa ma również na celu uhonorowanie złotego Jubileuszu - 100 – lecia organizacji administracji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
Z przyjemnością informujemy, że przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem przez Ministra Klimatu i Środowiska, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Edukacji i Nauki, TVP 3 i Radio Białystok, Podlaskiego Kuratora Oświaty, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku.
Dla laureatów konkursu przewidziano dyplomy i ciekawe nagrody.