Lista aktualności Lista aktualności

Komunikat

Nadleśnictwo Dojlidy informuje, że od dnia 07.11.2022 r. do 30.11.2022 r. na terenie Rezerwatu przyrody Antoniuk w oddz. 118 a, będą prowadzone działania związane z budową miejsca do zawracania pojazdów przeciwpożarowych. Prace będą prowadzone zgodnie z decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i obejmą:

- wycinkę dwóch sosen (poza okresem lęgowym ptaków), które pozostaną w rezerwacie do naturalnego rozkładu

- wycięcie podszytu i zdjęcie darni (poza miejscami występowania chronionych gatunków roślin), które zostaną rozłożone w pobliżu terenu prac.

Prace są niezbędne dla prawidłowego zabezpieczenia przeciwpożarowego rezerwatu. Przepraszamy za ewentualne niedogodności.