Lista aktualności Lista aktualności

Komunikat

W ramach powiększania zasobów leśnych i gruntów przeznaczonych do zalesienia, Nadleśnictwo Dojlidy informuje, że gromadzi informacje dotyczące chęci zbycia gruntów na rzecz LP i proponowanych cen. Decyzje o ewentualnym zakupie będą podejmowane na początku 2023 roku.