Lista aktualności Lista aktualności

IV Pielgrzymka Leśników do Świętej Wody

W niedzielę 04.09.2022 r. już po raz czwarty Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie stało się miejscem Pielgrzymki Leśników z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku i myśliwych Polskiego Związku Łowieckiego z okręgów w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.

Uroczystość rozpoczęła się przy Krzyżach Leśników i Myśliwych. Tam w asyście Pocztów Sztandarowych zgromadzili się duszpasterze leśników i myśliwych, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych województwa podlaskiego, przedstawiciele służb mundurowych, delegaci instytucji współpracujących z Lasami Państwowymi oraz liczne grono leśników i myśliwych z rodzinami. Delegacje złożyły wieńce i kwiaty, a także zapaliły znicze pod Krzyżami Leśników i kapliczką św. Huberta.

Podczas uroczystości Dyrektor RDLP w Białymstoku Andrzej Józef Nowak uhonorował Senatora Marka Komorowskiego i Leśniczego Leśnictwa Ponikła Tadeusza Gila (Nadleśnictwo Dojlidy) Kordelasem Leśnika. Przedstawiciele ZHP Chorągwi Białostockiej odznaczyli Srebrnymi Odznakami Ruchu Przyjaciół Harcerstwa Zastępców Dyrektora RDLP w Białymstoku – Zenona Angielczyka i Dawida Iwaniuka, a także Nadleśniczych z Nadleśnictw: Dojlidy, Supraśl, Łomża i Olecko.

Przed uroczystą Mszą Świętą, której przewodniczył Arcybiskup Józef Jan Guzdek, głos zabrali Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Zieliński, Dyrektor RDLP w Białymstoku Andrzej Józef Nowak oraz Łowczy Okręgowy Rafał Chodorowski. Odmówiono również modlitwę za zmarłych leśników i myśliwych. Po Mszy Świętej zaproszeni goście i pielgrzymi uczestniczyli w poświęceniu krzyża i odsłonięciu tablicy upamiętniającej 25-lecie powstania Góry Krzyży w Świętej Wodzie oraz w agapie.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnili Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Ochota” działający przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Białymstoku oraz „Chór Leśników Puszczy Białowieskiej”.