Lista aktualności Lista aktualności

Gra terenowa PCK

Jak zachować się w nagłych wypadkach i prawidłowo udzielić pierwszej pomocy? Tego mogli dowiedzieć się uczestnicy gry terenowej Polskiego Czerwonego Krzyża, którzy 15 września odwiedzili Las Antoniukowski.

Gra terenowa Polskiego Czerwonego Krzyża miała na celu promowanie wolontariatu, edukację w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a także aktywację na rzecz honorowego krwiodawstwa  oraz zwrócenie uwagi na przestrzeganie prawa humanitarnego. Była również doskonałą okazją na propagowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie i wspólnego rozwiązywania problemów.

Akcja odbyła się w ramach programu mini grantów dla Grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK "Razem w działaniu Polska i Ukraina" przy współpracy Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoły Policealnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku.