Wydawca treści Wydawca treści

park krajobrazowy puszczy knyszyńskiej

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej został utworzony  24 maja 1988 r. w celu zachowania najcenniejszych walorów tego terenu.  Jest największym obszarem chronionym województwa podlaskiego i jednym z największych w Polsce. PKPK obejmuje swym zasięgiem grunty należące do siedmiu nadleśnictw: Czarna Białostocka, Dojlidy, Knyszyn, Krynki, Supraśl, Waliły i Żednia. Jego powierzchnia wynosi 74447 ha.