Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Dojlidy
Nadleśnictwo Dojlidy
85 743 68 75
85 743 68 32

Al. 1000-lecia P.P. 75
15-111 Białystok

Nadleśniczy
Wojciech Świtecki
85 743 68 75
Zastępca Nadleśniczego
Kamil Gurowski
85 743 68 75 wew. 25
p.o. Główny Księgowy
Ewelina Żurek
85 743 68 75 wew. 26
Inżynier Nadzoru
Grzegorz Górak
570 948 199
Inżynier nadzoru
Michał Tyc
570 948 154
Sekretarz
Andrzej Godlewski
85 743 68 75 wew. 37

Punkt Alarmowo - Dyspozycyjny

ALARMUJ w razie pożaru lasu
Nadleśnictwo
Tel.: 570 948 147
Straż pożarna
Tel.: 998

Posterunek Straży Leśnej

Jacek Pychner
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 570 948 157
Daniel Hilarski
Starszy referent ds. zwalczania szkodnictwa leśnego
Tel.: 570 948 109
Daniel Baran
Strażnik Leśny
Tel.: 570 948 108

Stanowisko ds. pracowniczych

Beata Stankowska
Starszy specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 85 743 68 75 wew. 32, 698 627 821

Dział Administracyjno -Gospodarczy

Agnieszka Fiedorczuk
Starszy specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 85 743 68 75, 570 948 130
Izabela Gąsowska Łuczak
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 85 743 68 75 wew. 38, 570 948 142
Teresa Cierech
Referent ds. administracyjnych
Tel.: 85 743 68 75 wew. 38, 570 940 989
Wojciech Kulbacki
Referent ds. administarcyjnych
Tel.: 519 668128
Szymon Tomasik
Starszy referent ds. administracyjnych
Tel.: 570 948 150

Dział Gospodarki Leśnej

Izabela Sadowska
Starszy specjalista SL ds. hodowli lasu
Tel.: 85 743 68 75 wew. 28, 570 948 155
Michał Obzejta
Starszy specjalista SL ds. LMN i stanu posiadania
Tel.: 85 743 68 75 wew. 33, 570 948 123
Luiza Antowska
Specjalista SL ds. ochrony przyrody
Tel.: 85 743 68 75 wew. 33, 570 948 128
Barbara Czech
Specjalista SL ds. użytkowania
Tel.: 85 743 68 75 wew. 35, 570 948 125
Mirosława Patejczuk
Starszy specjalista SL ds. marketingu
Tel.: 85 743 68 75 wew. 35, 570 948 124
Paulina Jabłońska
Starszy referent ds. gospodarki drewnem
Tel.: 85 743 68 75 wew. 35, 570 948 160
Sylwia Czarkowska
Referent ds. gospodarki drewnem
Tel.: 85 743 68 75 wew. 35
Ewelina Dubiejko
Specjalista SL ds. ochrony lasu
Tel.: 85 743 68 75 wew. 24, 570 948 149
Mariusz Pawluczuk
Specjalista SL ds. BHP i ochrony przeciwpożarowej
Tel.: 85 743 68 75 wew. 24, 570 948 143
Anna Stypułkowska
Starszy referent ds. edukacji leśnej
Tel.: 570 948 178
Maria Jolanta Stypułkowska
Specjalista ds. edukacji leśnej
Tel.: 570 948 138

Dział Finansowo - Księgowy

Anna Sorko
Specjalista ds. finansowo - księgowych
Tel.: 85 743 68 75 wew. 23; 570 948 129
Marta Łabieniec
Specjalista ds. finansowo - księgowych
Tel.: 85 743 68 75 wew. 23; 570 948 129
Dorota Karczewska
Starszy referent ds. finansowo - księgowych
Tel.: 85 743 68 75 wew. 23
Dawid Lisiewicz
Starszy referent ds. finansowo - księgowych
Tel.: 570 948 129 wew. 27
Martyna Matwiejuk
p.o. referent ds. finansowo - księgowych
Tel.: 85 743 68 75 wew. 23

Lasy niepaństwowe

Dawid Nowicki
Podleśniczy
Tel.: 570 948 127
Krzysztof Kamieński
Podleśniczy
Tel.: 570 948 126