Wydawca treści Wydawca treści

lasy hcvf

Zasady ogólne wyznaczania lasów HCVF i zasad w nich gospodarowania w Nadleśnictwie Dojlidy

Lasy HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forests – polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) są wyznaczane z wykorzystaniem „Kryteriów wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce" Adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006r. autorstwa: Związku Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC-Polska.

Procedura wyznaczania tych lasów i zasad w nich gospodarowania zrealizowana została po konsultacjach z samorządami, organizacjami pozarządowymi i środowiskami naukowymi. Konsultacje prowadzone były w oparciu o informacje zamieszczone na stronie internetowej oraz wysłane pisma do różnych partnerów zapraszające do konsultacji tej tematyki w okresie (I konsultacje od 23.02.2009 r. do 25.02.2009 r., II konsultacje  od 22.10.2009 r. do 30.11.2009 r.).

W związku z konsultacjami, jakie trwały od 12 kwietnia do 12 maja 2019, poniżej zostały zamieszczone aktualne zestawienia lasów HCVF oraz lasów referencyjnych (ONG).

Dodatkowych informacji na temat lasów HCVF udziela p. Luiza Antowska  tel. 85 743 68 75, e-mail: luiza.antowska@bialystok.lasy.gov.pl od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30. W opisie używane są terminy z zawodowego języka leśników, które są szczegółowo objaśnione w słowniku w materiałach do pobrania.