Wydawca treści Wydawca treści

lasy hcvf

Zasady ogólne wyznaczania lasów HCVF i zasad w nich gospodarowania w Nadleśnictwie Dojlidy

Lasy HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forests – polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) są wyznaczane z wykorzystaniem „Kryteriów wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce" Adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006r. autorstwa: Związku Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC-Polska.

Procedura wyznaczania tych lasów i zasad w nich gospodarowania zrealizowana została po konsultacjach z samorządami, organizacjami pozarządowymi i środowiskami naukowymi. Konsultacje prowadzone były w oparciu o informacje zamieszczone na stronie internetowej oraz wysłane pisma do różnych partnerów zapraszające do konsultacji tej tematyki w okresie (I konsultacje od 23.02.2009 r. do 25.02.2009 r., II konsultacje  od 22.10.2009 r. do 30.11.2009 r.).

W związku z konsultacjami, jakie trwały od 12 kwietnia do 12 maja 2019, poniżej zostały zamieszczone aktualne zestawienia lasów HCVF oraz lasów referencyjnych (ONG).

W związku z kosultacjami społecznymi, które trwały od 5 stycznia do 5 lutego 2022 zaktualizowano zestwienia lasów HCVF 4.1 i 3.1 oraz zestwienie ekosystemów referncyjnych.

Dodatkowych informacji na temat lasów HCVF udziela p. Luiza Antowska  tel. 85 743 68 75, e-mail: luiza.antowska@bialystok.lasy.gov.pl od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30. W opisie używane są terminy z zawodowego języka leśników, które są szczegółowo objaśnione w słowniku w materiałach do pobrania.