Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nadleśnictwo Dojlidy w Białymstoku zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym pisemnym na dzierżawę gruntów rolnych wybrano oferty złożone przez:

  • Piotr Iwaniuk na grunt położony na działkach: 20-02-135-0007-620, 20-02-135-0007-619, 20-02-135-0007-609, 20-02-135-0007-668/2, 20-02-135-0007-625/12, 20-02-135-0007-675/4, 20-02-135-0007-676/2, 20-02-135-0007-678/2, 20-02-135-0007-677/4, 20-02-135-0007-628, 20-02-052-0040-351, 20-02-052-0040-347. Najwyższa kwota rocznego czynszu dzierżawnego 652,00 zł netto za 1 ha.
  • Gospodarstwo Rolno – Hodowlane Jakub Rykaczewski na grunt położony na działkach: 20-02-112-0026-563/1, 20-02-105- 0003-163/1, 20-02-105-0003-151/1. Najwyższa kwota rocznego czynszudzierżawnego 550,00 zł netto za 1 ha.
  1. Uzasadnienie wyboru: oferty spełniały warunki przyjęte w postępowaniu i nie podlegały odrzuceniu. Oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze, ponieważ oferenci zaproponowali najwyższą kwotę czynszu dzierżawnego.
  2. W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 2 oferty.
  3. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
  4. W postępowaniu nie wykluczono żadnej oferty.
  5. Termin zawarcia umowy: zgodnie z warunkami przetargu umowa dzierżawy zostanie zawarta w terminie do 14 dni roboczych od daty zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. do dnia 14.02.2023 r.