Lista aktualności Lista aktualności

Lasy o zwiększonej funkcji społecznej

Nadleśnictwo Dojlidy zaprasza do współpracy w ramach Zespołu Lokalnej Współpracy, zgodnie z Zarządzeniem nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia "Wytycznych do zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych".

Podmioty i osoby zainteresowane współpracą prosimy o zadeklarowanie chęci uczestnictwa poprzez przesłanie swoich danych (imię i nazwisko, organizacja, e-mail, nr telefonu) na adres e-mail: luiza.antowska@bialystok.lasy.gov.pl lub michal.obzejta@bialystok.lasy.gov.pl w terminie do 5 września 2022 r.

Spotkanie inauguracyjne planowane jest na przełomie września i października br. O terminie spotkania poinformujemy zadeklarowanych członków Zespołu w wiadomościach e-mail.