Lista aktualności Lista aktualności

komunikat

Drodzy użytkownicy lasu

Informujemy, że w najbliższych dniach w kompleksie Uroczysko Bagno w oddziale 173 (sprawdź lokalizację na www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy), spotkają Państwa utrudnienia w korzystaniu z tego fragmentu lasu, gdyż prowadzone tam będą prace hodowlano-pielęgnacyjne tzw. trzebieże.

Na wstępie jednak chcemy nadmienić, iż zaplanowane przez nas prace nie mają nic wspólnego z żadną inwestycją. Prowadzone są poza okresem lęgowym ptaków, w czasie kiedy roślinność runa leśnego weszła już w stan spoczynku i jest w mniejszym stopniu narażona na uszkodzenia. W tym celu w porozumieniu z PKP, wykonaliśmy również tymczasowy przejazd przez tory kolejowe, aby podczas wykonywanych prac nie korzystać z osiedlowych dróg i nie zakłócać spokoju mieszkańców.

Wszystkie realizowane przez nas prace są zgodne z prawem, opierają się o zatwierdzony przez Ministra Plan Urządzenia Lasu.

Niejedna osoba na pewno zapyta….trzebież? co to takiego ?

Śpiesznie pragniemy wyjaśnić na czym polega ten zabieg i jaki ma on wpływ na prawidłowe funkcjonowanie i rozwój lasu.

Podobnie jak człowiek, las także ma swój określony czas życia. Od momentu posadzenia, aż po starość wymaga on dużej troski i uwagi leśników. Na każdym etapie jego rozwoju, leśnicy wykorzystując naukową wiedzę i długoletnie doświadczenie, wykonują różnorodne czynności związane z pielęgnacją i ochroną lasu. Jednym z zabiegów, niezbędnym i mającym pozytywny wpływ na rozwój lasu, jest właśnie trzebież. Trzebież to nic innego jak usuwanie drzew chorych, wadliwych czy niebezpiecznych, które stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla osób w nim przebywających. Usuwając te drzewa, stwarzamy przestrzeń do wzrostu i rozwoju pozostających na powierzchni zdrowych drzew, które w przyszłości  będą stanowiły trzon pięknego, dojrzałego i bezpiecznego lasu.